Kệ Sắt Ngọc Bảo | Kệ sắt để hàng | Kệ sắt V lỗ | Kệ công nghiệp

backgrounddangkynhantin-749.jpg

KỆ LÓT VÁN

KỆ V LỖ LÓT VÁN là loại kệ đùng để chứa hàng hóa trong kho , dụng cụ trọng gia đình , đựng hồ sơ trong văn phòng , để đồ tạp hóa hoạc trong siêu thị. Đây là loại kệ được thiết kê và lắp đặt vững chắc, có thể tháo rời dễ dàng , kệ được cấu tạo trục khung kệ bằng các cây v đục lỗ sơn tĩnh điện các loại v3x5 , 3x3, 4x4 , 4x6…

Zalo